IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes

Publikācijas datums  18.04.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423,  e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs Nr. 2016/12 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes”
CVP kods 45112723-9
Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 29.aprīlim plkst.17.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button