IzglītībaNovads

BĒRNU UN JAUNIEŠU ROTAĻU LAUKUMA IZVEIDE INEŠOS

Biedrība “Inešu skolas draugi” ir īstenojuši projektu “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide” Inešu pagastā (projekta Nr. 16-09-AL18-A019.2201-000031), kas tika iesniegts biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā A019.22.01 „Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 14533,55, no kurām ELFLA finansējumu ir EUR 13080,19 un Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1490,42.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Laipni lūgti visi pagasta iedzīvotāji un viesi savu brīvo laiku aktīvi un saistoši pavadīt izveidotajā rotaļu laukumā!

Biedrības “Inešu skolas draugi” valdes priekšsēdētāja Ilze Kuligina

Saistītie raksti

Back to top button