DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJSNovads

BUDŽETA PRIORITĀTE – IZGLĪTĪBA!

Marts 2019. Priekšsēdētāja sleja.
Budžeta prioritāte – izglītība!

Patīkama ir tā gandarījuma sajūta, kad ir paveikts kāds labs darbs. Vecpiebalgas novada domes februāra sēdē esam apstiprinājuši pašvaldības 2019. gada budžetu. Sēdē nepiedaloties tikai vienam deputātam, budžets tika pieņemts vienbalsīgi, visiem 8 klātesošajiem deputātiem balsojot PAR! Neskatoties uz to, ka valsts budžeta pieņemšana plānota tikai marta izskaņā vai pat aprīļa sākumā, mūsu pašvaldība savu budžetu ir apstiprinājusi jau tagad. Lai arī parasti pašvaldības savus budžetus apstiprina tikai pēc valsts budžeta pieņemšanas, šogad daudzas pašvaldības to ir izdarījušas ātrāk. Jo cik tad var gaidīt – ir taču skaidri jāsaplāno mūsu veicamie uzdevumi šim gadam, jo sestdaļa gada jau aiz muguras…
Gatavojot šī gada budžeta projektu, ņemot vērā to, ka pašvaldībā vairs nestrādā līdzšinējā ekonomiste, mūsu administrācijas darbinieki ir veikuši ļoti lielu darba apjomu, faktiski budžetu uzbūvējot no jauna – izejot detalizēti cauri visiem ieņēmumiem un plānotajiem izdevumiem. Ar šādu projektu tad arīdzan tika iepazīstināti deputāti vēl pirms tā caurskatīšanas Finanšu un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju apvienotajā sēdē. Balsojums domes sēdē ir apliecinājums tam, ka budžets ir izstrādāts kvalitatīvi, domājot arī par novada attīstību.
Protams, domājot un spriežot par novada kopējiem attīstības jautājumiem, ne vienam vien ir piezadzies zināms mulsums, jo tā īsti nav skaidrs, vai nākotnē maz pastāvēs šāda administratīva vienība kā Vecpiebalgas novads? Neba par to mums lemt, tāpēc šī gada budžetā kā galveno prioritāti izvirzījām izglītību. Un kā nu nē, jo neatkarīgi no novadu reformas virzieniem, bērnudārziem un skolām tāpat būs jākalpo mūsu bērniem. Un, protams, mēs ņēmām vērā arī pērn veikto izglītības reformu mūsu novadā, kad solījām ietaupīto naudu ieguldīt tieši izglītībā. Tālab šī gada budžetā stingri esam iestrādājuši tās vajadzības, kādas ir nepieciešamas mūsu pamatskolai un vidusskolai, tostarp pirmsskolas izglītības iestādēm. No galvenajiem veicamajiem uzdevumiem Vecpiebalgas pamatskolas bērnudārzā Taurenē minēšu vien dažus – ir paredzēti nepieciešamie līdzekļi ceturtās grupiņas izveidošanai, lai visi bērni varētu mācīties savam vecumam atbilstošās grupās, tāpat ir paredzēti līdzekļi Montesori programmas izveidošanai un šīs programmas speciālā pedagoga algošanai. Pašā pamatskolā bez nepieciešamajiem kosmētiskajiem remontdarbiem, ir paredzēti līdzekļi datorklases modernizēšanai, iegādājoties jaunus mācību datorus. Līdzīgi ir ar Vecpiebalgas vidusskolu – arī tur pilnībā nomainīsim mācību datorus, tāpat paredzēta jaunu nepieciešamo  mācību līdzekļu iegāde, kā arī plānots veikt stadiona būvniecības iepirkumu (pašai būvniecībai gan līdzekļus būs jāaizņemas Valsts kasē). Lai arī Vecpiebalgas vidusskolas bērnudārzā daudz tikai izdarīts jau pērnajā gadā, uzlabojumi plānoti arī šeit, tostarp visās grupiņās pilnībā nomainot bērnu drēbju skapīšus, iegādājoties interaktīvo tāfeli un citas svarīgas lietas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai un mūsdienīgai bērnudārza darbībai.
Ieguldot mūsu izglītības iestādēs, mēs ieguldām mūsu bērnos – mūsu nākotnē! Detalizētāka informācija par budžetu lasāma šeit pat avīzītē, kā arī mūsu mājas lapā www.vecpiebalga.lv, kur tiks publicēti visi ar budžetu saistītie dokumenti.

Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button