Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Būvdarbi projekta”Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” SAM 3.3.1. ietvaros

Publikācijas datums 29.03.2018.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Jautājumos par tehnisko specifikāciju:

Viesturis Burjots, tālr.: 20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs VNP 2018/9 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvdarbi projekta”Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” SAM 3.3.1. ietvaros
CVP kods 45233100-0
Piedāvājums spēkā līdz 2018.gada 24.aprīlim plkst. 9.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 

Līguma projekts šeit… 

Būvprojekts šeit… 

Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts  Pārtraukts, lēmums

Saistītie raksti

Back to top button