IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” ietvaros

 
Publikācijas datums
07.janvāris 2013.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Jānis Vīlips tālr. 29453840 (Tele2), 25634605 (LMT) taurene@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs

VNP-2013/1 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” ietvaros
CVP kods
71320000-7
Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 18.janvārim plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais
Pielikumi Nolikums un specifikācija šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button