IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Būvprojektu izstrāde un autoratlīdzība Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros

Publikācijas datums 28.10.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Inese Asarīte – Kokina, tālr.:25411423,

e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs VNP 2016/22 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvprojektu izstrāde un autoratlīdzība Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros”
CVP kods 71248000-8
Piedāvājums spēkā līdz 2016.gada 09.novembris plkst.10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 
Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…

Posmu shēma šeit…

Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button