IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros  

Publikācijas datums  07.07.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija:

Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423,

e-pasts:vecpiebalga@vecpiebalga.lv  Tehniskā

Identifikācijas numurs VNP 2016/16 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros  
CVP kods 71320000-7
Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst. 16:30
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts  Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button