IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Būvuzraudzība būvobjektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā”

Publikācijas datums
28.jūnijs 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20000 latu
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Anna Caunīte tālr. 29471507, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/18 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Būvuzraudzība būvobjektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā””
CVP kods
71520000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 09.jūnijs plkst. 10.30
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button