Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Būvuzraudzības nodrošināšana objektos Vecpiebalgas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu

Publikācijas datums 20.03.2018
Iepirkuma metode 9. panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojumi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Organizatoriskie jautājumi: iepirkumu sekretāre Lauma Bogdanova, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv, tālr.29451641.

Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:

1.daļā Dzērbenes saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis, e-pasts; viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv , tālr. 20242023.

2.daļā Inešu saimniecības vadītājs Viesturis Burjots, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv , tālr. 20238995.

3.daļā Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Lapiņš, e-pasts: andris.lapins@vecpiebalga.lv , tālr.22016879

Taurenes saimniecības vadītājs Guntis Eglītis, e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv , tālr.20232963.

Identifikācijas numurs VNP 2018/7 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvuzraudzības nodrošināšana objektos Vecpiebalgas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu”.
CVP kods 71247000-1
Piedāvājums spēkā līdz 2018.gada 3.aprīlim plkst.9.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 

Būvprojekts Šoseja-Laidzi šeit…

Būvprojekts Tožiņi-Celmi-Jaunkabulēni šeit…

Būvprojekts Stacija-Brodi-Kaupēni šeit…

Būvprojekts Saulgoži-Brežģis šeit…

Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button