IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebagas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II kārta

Publikācijas datums 01.07.2014
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057 fakss 64161969 e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs VNP 2014/19 ERAF
CPV kods 71247000-1
Paredzamā iepirkuma priekšmets

„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebagas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II kārta” 

( Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/168/042)”

Pasūtījums spēkā 2014.gada 14.jūlijam plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi  [NOLIKUMS]   [PIELIKUMI]
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts  Pieņemtais lēmums šeit ..., līgums arī šeit

 

Saistītie raksti

Back to top button