IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF  projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas  pagasta Vecpiebalgas ciemā, II kārta”

Publikācijas datums
28.marts 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts:vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2014/14 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF  projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas  pagasta Vecpiebalgas ciemā, II kārta”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/168/042)
CVP kods
71247000-1
Iesniegšanas laiks līdz 2014.gada 08.aprīlim plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Pielikumi Nolikums šeit … un būvapjomi šeit
Jautājumi un atbildes Šeit jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts 27.06.2014

 

Saistītie raksti

Back to top button