Novads

Cēsu novadā šogad notiks lauka apsekošanas darbi

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kas ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250000 – 1:2000 ietvaros. 

 Aģentūras darbinieki minēto darba uzdevumu veiks laika periodā no 2022.gada marta līdz decembrim. Tiks veikta topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošana Cēsu novada teritorijai, tas nozīmē – veiks teritorijas apsekošanu dabā.  

Aģentūra norāda, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. 

 Lai atjaunotu kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas darbus, lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:
1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.
2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
4. Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv.

Saistītie raksti

Back to top button