Izsoles

Cirsmas – īpašumā “Alainītes” Kaives pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu īpašumā “Alainītes” Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 005 0021, platība 9,89 ha, pārdošanas apjoms 3415m³ (t.sk. E 1828, P 139, B 404, A 1044), sākumcena 107 000,00 eiro.
Izsoles drošības nauda 10700,00 eiro, dalības maksa 20.00 eiro.
Izsole notiks 2019. gada 20. decembrī plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4.

Cirsmas apskate 2019. gada 13. decembrī – plkst.9.30 pulcēšanās pie Kaives pagasta pārvaldes „Pagasta Dārziņos” Kaivē.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 20. decembra plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā pie sekretāres.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button