Izsoles

Cirsmas – īpašumā “Eglaiņi” Vecpiebalgas pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu– cirsmu  īpašumā “Eglaiņi” Vecpiebalgas pagastā,  Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4292  008 0146, platība 4.26 ha, pārdošanas apjoms 1176 m³ (t.sk. E 478, P 413, B 277, Ba 8) ,  sākumcena EUR 48 800.00.

Izsoles drošības nauda 4880.00, dalības maksa – EUR 20.00.  

Izsole notiks 2019. gada 24. maijā  plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4,  Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Cirsmas apskate 2019. gada 17. maijā plkst. 9.30, pulcēšanās pie Vecpiebalgas novada administratīvā centra Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  Vecpiebalgas novadā.

Reģistrēšanās izsolei  līdz 2019. gada 24. maija  plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button