Izsoles

Cirsmas – īpašumā “Mežrijas” Kaives pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu īpašumā “Mežrijas” Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4258 005 0044, platība 9,66 ha, pārdošanas apjoms 3177 m³ (t.sk. E 1788, B 760, P 42, Ba 551) , sākumcena 105 000,00 eiro.
Izsoles drošības nauda 10500,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro.
Izsole notiks 2019. gada 20. decembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā.

Cirsmas apskate 2019. gada 13. decembrī – plkst.9.30 pulcēšanās pie Kaives pagasta pārvaldes „Pagasta Dārziņos” Kaivē.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 20. decembra plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā pie sekretāres.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button