Izsoles

Cirsmas – īpašumā “Vilciņi” Kaives pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu  īpašumā “Vilciņi” Kaives pagastā,  Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4258  007 0061, platība 7.42 ha, pārdošanas apjoms 1911 m³ (t.sk. E 1191, B 448, P 208, A 54, Ba 10) ,  sākumcena EUR 77 200.00.

Izsoles drošības nauda 7720.00, dalības maksa – EUR 20.00.   

Izsole notiks 2019. gada 24. maijā  plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4,  Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Cirsmas apskate 2019. gada 17. maijā plkst. 9.30, pulcēšanās pie Vecpiebalgas novada administratīvā centra Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  Vecpiebalgas novadā.

Reģistrēšanās izsolei  līdz 2019. gada 24. maija  plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā,  pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button