Konkursi

DAŽĀDOJAM SAVU IKDIENU

Lieliska iespēja pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā!
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos.

Kā tas darbojas?
Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt no EUR 100 līdz EUR 300 līdzfinansējumu. Kopumā iecerēts finansiāli atbalstīt vismaz piecus iniciatīvu projektus.
Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāju grupas ar radošumu un ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau vairākus desmitus mazo projektu. Pateicoties novada iedzīvotāju aktivitātei, sakopti un labiekārtoti pagalmi, radīta unikāla autobusa pietura,  organizēti izglītojoši pasākumi, darināti dabas krāsoti lakati, noausts baltais lina galdauts par godu Latvijas dzimšanas dienai, ierīkoti rotaļu laukumi, kā arī paveikti daudzi citi derīgi un novada sabiedrībai nozīmīgu darbi.

Kurš var piedalīties?
Piedalīties var ikviens-  jau esošas organizācijas, domu grupas vai tādas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupām pašām jāizvēlas savi projekti, kuru mērķis ir apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošana. Konkursa ietvaros pašvaldība piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
– rada uzlabojumus Vecpiebalgas novadā infrastruktūras vai sociālajā jomā;
– būs publiski pieejami;
– tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem

Pēc pieteikumu saņemšanas žūrija izraudzīs piecus labākos. Šajā gadījumā priekšroka būs tiem projektiem, kas būs labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti.
‘SABIEDRĪBA AR DVĒSELI” ŽURNĀLS PAR LATVIJĀ REALIZĒTAJIEM PROJEKTIEM 2018.gadā

Kā pieteikties konkursam?
Reģistrācijas veidlapa ir jāaizpilda un jānogādā no 13.maija līdz 12. jūnijam plkst. 16.00 (ar norādi “Projektu konkursam “Dažādojam savu ikdienu”) Vecpiebalgas novada pašvaldības administratoram Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122 vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Konkursu “DAŽĀDOJAM SAVU IKDIENU” koordinēs Sandru Straupe, kurai jautājumu gadījumā var zvanīt pa tālruni 22033401 vai rakstīt e-pastā: sandra.straupe@vecpiebalga.lv . Iesniegtos projektus vērtēs un apmeklēs Vecpiebalgas novada pašvaldības apstiprināta konkursa žūrija.
Pēc projekta iesniegšanas sekos žūrijas vizīte un pēc  viena mēneša uzzināsiet, vai jūsu projekts ir guvis atbalstu.

Kopā darbošanās sniedz lielu gandarījumu un prieku. Izvēlēties paši savu projektu, izplānojiet to un īstenojiet to kopā ar saviem draugiem. Tas prasīs darbu, taču sniegs lielu gandarījumu!

Saistītie raksti

Back to top button