Pārvaldes jaunumiUzņēmējdarbība

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATĻAUJAS, KO IZSNIEGUSI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39. punkts nosaka, ka informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.
Vecpiebalgas novada pašvaldības izsniegtās spēkā esošās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Atļaujas Nr.

Izsniegšanas datums

Termiņš, līdz kuram atļauja derīga

Saņēmējs

Atradnes nosaukums

Derīgo izrakteņu veids

3-7/830

21.07.2014.

28.08.2038.

VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs”

„Kalna Grotūži” Dzērbenes pagasts

Smilts-grants un smilts

3-7/1059

26.09.2014.

10.07.2039.

A/S “Latvijas valsts meži”

„Ķetas” Dzērbenes pagasts

Smilts-grants un smilts

3-7/465

18.05.2015.

01.01.2040.

SIA „MONEY SHOT”

„Grotūži” Dzērbenes pagasts

Smilts-grants un smilts

3-7/608

10.08.2016.

15.05.2041

A/S“Latvijas valsts meži”

„Sikāti” Dzērbenes pagasts

Smilts-grants un smilts

3-8.1/594

12.07.2018.

19.06.2043.

Jānis Bušs

„Jaunmādari”

Vecpiebalgas pagasts

Smilts un aleirīts

3-8.1/286

05.04.2019.

17.03.2044.

SIA „Balgas Krasti”

„Laidzi”  Taurenes pagasts

Smilts-grants un smilts

Saistītie raksti

Back to top button