DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

DINAMISKS VASARAS VIDUS

Augusts, 2021. Priekšsēdētāja sleja.
Apvienotās Cēsu novada domes jaunā sasaukuma pirmais darba mēnesis aizritējis dinamiski. Paralēli jaunā novada izveidei, saimnieciskajiem darbiem, projektu izstrādēm un citām ikdienas aktualitātēm braucām iepazīt situāciju novada lauku pārvaldēs.
Iespaids ir labs. Visās pašvaldībās daudz paveikts, lai izglītības, kultūras iestādes, sociālā palīdzība būtu labā līmenī un kvalitātē. Smagākais jautājums ir ceļi. Novadā gan pašvaldības, gan “Latvijas Valsts ceļu” pārziņā esošu brauktuvju kopgarums ir ievērojams, un visbiežāk iedzīvotāji vaicā, kad vienam vai otram intensīvāk izmantotam ceļu posmam uzklās melno segumu. Iepriekš jau pašvaldības iesniegušas savus priekšlikumus valsts ceļu atjaunošanas programmām. Tos apkoposim un aktualizēsim, sēžoties pie sarunu galda ar “Latvijas Valsts ceļu” vadību. Vienots redzējums visam novada ceļu tīklam palīdzēs racionālāk plānot ceļu būvdarbus. Piemēram, rekonstruēts ceļa posms no Veclaicenes šosejas līdz Drustiem, taču ievērojami lielāks ieguvums iedzīvotājiem būtu, ja ceļu atjaunotu līdz pat Jaunpiebalgai.
Esam atsākuši diskusijas par pašvaldības kompetences nozarēm un to pārvaldību. Problemātiska situācija izveidojusies bāriņtiesās. Darbinieku trūkst, bet pienākumu apjoms liels, tāpēc augustā lemsim par vienotas novada bāriņtiesas izveidi. Tāpat arī jāveido vienota informāciju tehnoloģiju, Sociālā dienesta, pašvaldības policijas pārvaldība, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu šo funkciju izpildi, un turpināsies diskusijas arī citās nozarēs.
Cēsīs un lauku pārvaldēs turpinās iesākto projektu īstenošana un jaunu izstrāde. Deputātiem bija iespēja apmeklēt rekonstruētās Iekšķīgo slimību nodaļas telpas Cēsu klīnikā. Komforts, augsta funkcionalitāte, estētiskie risinājumi rada lielisku darba vidi ārstniecības personālam un nodrošina mājīgus atlabšanas apstākļus pacientiem. Droši var teikt, ka Cēsu klīnika spērusi vēl vienu plašu soli virzībā uz pacientiem draudzīgu un labi nodrošinātu reģionālo ārstniecības iestādi, kas sniedz pakalpojumus Cēsu novada un Vidzemes iedzīvotājiem. Straujiem soļiem noslēgumam tuvojas sociālo pakalpojumu centra un Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvniecības darbi.
Pārgaujas, Amatas un Priekuļu pārvaldēs apstiprināta plānotā pašvaldības ceļu rekonstrukcija, Jaunpiebalgā – pansionāta izveide, Līgatnē – bērnudārza pārbūve. Gatavojam tehnisko dokumentāciju pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai, vairākām ēkām veikts energoaudits. Šim mērķim tuvākajos gados būs pieejams apjomīgs finansējums.
Ātra virzība ir ventilācijas izbūves projektos novada lielākajās izglītības iestādēs: Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Pilsētas vidusskolā. Laba gaisa kvalitāte klasēs nodrošina labvēlīgus apstākļus kvalitatīvam mācību darbam un, protams, arī uzlabo epidemioloģisko drošību izglītības iestādēs, tāpēc ļoti ceru, ka jau šogad varēsim sākt būvdarbus.
Dzīves nepieciešamība un vienlaicīgi liels izaicinājums ir atsākt klātienes mācību gaitas visās novada izglītības iestādēs. Tas prasa visu pušu vienotu un atbildīgu rīcību, lai varam šo mērķi sasniegt.
Arī šogad “Cēsis 815” svētkus svinējām gan klātienē, gan digitāli. Tā ir iespēja, respektējot ierobežojumus, uzturēt labu, vienojošu tradīciju. Arī citos jaunā novada centros aizvadīti vai vēl gaidāmi svētku pasākumi. Domāju, ka nākamajai vasarai vajadzēs kopīgu svētku piedāvājumu, lai šie notikumi norisinātos, secīgi papildinot viens otru, un dotu iespēju braukt ciemos, svinēt un labāk iepazīt jauno novadu.

Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button