IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Divu jaunu traktoru iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām

Publikācijas datums  25.01.2016.
Iepirkuma metode  Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids  Piegāde
Pasūtītājs  Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs  LV 90000057259
Adrese  Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona  Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina tālr.: 25411423, inese.asarite@vecpiebalga.lv

Tehniskā specifikācija: Viesturis Burjots, tel.20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs  Nr. 2016/1
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Divu jaunu traktoru iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām”
CVP kods 16700000-2
Piedāvājums spēkā līdz  2016.gada 05.februārim 17:00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikumu skatīt
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit

Līgums šeit...

Saistītie raksti

Back to top button