Pārvaldes jaunumi

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE NOTIKS 3.OKTOBRĪ

Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde notiks 2019. gada 3. oktobrī plkst. 9:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Par grozījumiem 2019. gada 26. septembra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.11) “Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2019./2020/mācību gadam”. (I.Pogule)
2.Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm laika periodam no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim. (I.Pogule)

Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button