Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU SĒDE 16.APRĪLĪ

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 2020. gada 16. aprīlī plkst. 15:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā un ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:

1.Par nekustamā īpašuma “Lauksaimnieki” Inešos, Inešu pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
2.Par nekustamā īpašuma “Eglaiņi” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
3.Par nekustamā īpašuma “Purvāji” Kaives pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
4.Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi” Taurenes pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
5.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
6.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Gaismas ielā 6”, Vecpiebalgas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
7.Par dzīvojamās ēkas „Līdumi”, Dzērbenes pagastā, īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
8.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Nīderlāgs”, Inešu pagastā, nomas tiesību līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par Jaunpiebalgas pašvaldības saskaņojuma lūgumu. (I.Putniņš)
13.Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sastāvā. (I.Putniņš)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button