IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Dzērbenes pils torņa daļēja atjaunošana

Publikācijas datums 30.03.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9.panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.:  25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

Tehniskā specifikācija: Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023

Identifikācijas numurs VNP 2017/11 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Dzērbenes pils torņa daļēja atjaunošana
CVP kods 45260000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 10.aprīlim plkst.10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit

Pielikumi šeit…

Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button