Izsoles

Dzīvojamo telpu īpašumā „Norkalni-1” nomas tiesību izsole

2021.gada 15.jūnijā plkst. 10:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta iela 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks dzīvokļa īpašuma „Norkalni”-1 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0320 001, īres tiesību izsole, dzīvokļa platība 47,.3 m² .
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0.21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 15.jūnija plkst. 10:00. Pieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, administrācijas sekretārei vai elektroniski, nosūtot uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button