Izsoles

Dzīvojamo telpu īpašumā „Norkalni-1” Vecpiebalgā īres tiesību izsole

2021.gada 17.septembrī plkst. 9:00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta iela 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, notiks dzīvokļa īpašuma – „Norkalni”-1 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0320 001, īres tiesību izsole, dzīvokļa platība 47.3 m² .
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0.21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī. Izsoles solis – 0,05 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 16.septembra plkst. 17:00. Pieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes administratorei vai elektroniski, nosūtot uz adresi: vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija – tālr. 22031720, Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button