Izsoles

Dzīvokļa īpašuma – “Saulītes – 14” Inešu pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  dzīvokļa  īpašumu “Saulītes”- 14 Inešos,Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā (kadastra apzīmējums 4254  900 0063), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa  28,4 m²  platībā  un 284/7959 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Saulītes” ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0209.

Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 3020,00,  nodrošinājuma nauda – EUR 302,00, reģistrācijas nauda – EUR 20,00.

Izsole notiks 2018. gada 8.maijā plkst. 9.30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  Vecpiebalgas novadā.

Reģistrēšanās izsolei  līdz 2018.gada 8.maija plkst. 8.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Izsoles noteikumus šeit…

Saistītie raksti

Back to top button