IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Publikācijas datums
05.februāris 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas, likuma 2.pielikuma “B” daļas iepirkuma kārtībā
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts  vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs

VNP-2014/6
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
CVP kods
55524000-9
Iesniegšanas laiks līdz 2014.gada 17.februārim plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

 

Saistītie raksti

Back to top button