ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS JAUNIEŠU CENTRĀ “BALGAS STROPS”

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības Eiropas brīvprātīgā darba projekta iesniegumu „Be Here to Dare” (2014-2-LV02-KA-105-000224), kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projekta ietvaros Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” darbosies 2 brīvprātīgie – Giorgi no Gruzijas un Beatrice no Vācijas. Galvenās projekta tēmas ir lauku reģionu attīstība un jaunatne (līdzdalība, jaunatnes darbs, jaunatnes politika), radošums un kultūra. Projekta galvenais mērķis ir veicināt Vecpiebalgas novada jauniešu ģeogrāfiskās un sociālās izolācijas samazināšanos, tā vietā piedāvājot aktīvu līdzdalību, kas balstīta uz iespējam. Projekta misija – ar Eiropas brīvprātīgo palīdzību atvērt Vecpiebalgas novada jauniešiem pasauli, kas pilna ar iespējām. Projekts veicinās vietējo jauniešu iniciatīvas un iesaistīšanos dažādās neformālās izglītības aktivitātēs un radošajās darbnīcās; veicinās kultūru daudzveidību un mijiedarbību starp dažādu valstu jauniešiem, veicinās izpratni par neformālo izglītību, programmu „Erasmus+” un Eiropas vērtībām, veicinās brīvprātīgo pašattīstību, sniegs brīvprātīgo darbu un abpusēju mācīšanās procesu. Projekta ietvaros brīvprātīgie apmeklēs vietējās skolas (izplatīs informāciju par programmu „Erasmus+” un Eiropas vērtībām), veiks ikdienas darbus jauniešu centrā, vadīs gruzīnu vai vācu valodas mācīšanās klubiņu, angļu valodas sarunvalodas klubiņu un organizēs dažādas aktivitātes vietējiem bērniem un jauniešiem.

Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saistītie raksti

Back to top button