IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Elektroenerģijas iepirkums Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām

Publikācijas datums
11.janvāris 2012.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Pakalpojums, pirkums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/1
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Elektroenerģijas iepirkums Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām”
CVP kods
09310000-5
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 06.martam plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums un specifikācija šeit …, objektu saraksts šeit
Iepirkuma rezultāts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu šeit

Saistītie raksti

Back to top button