IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Elektroenerģijas iepirkums Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām

Publikācijas datums
28.marts 2014.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Pakalpojums, pirkums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis
tālr. 29451641; fakss 64161969 e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2014/13
Paredzamā iepirkuma priekšmets Elektroenerģijas iepirkums Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām” 
CVP kods
09310000-5
Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 20.maijam plkst. 14.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Jautājumi un atbildes .
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …

 

Saistītie raksti

Back to top button