IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Vecpiebalgas novada publiskajiem ezeriem

Publikācijas datums  10.03.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423,  e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs Nr. VNP 2016/10 ZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Vecpiebalgas novada publiskajiem ezeriem”
CVP kods 73000000-2
Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 21.martam plkst.17.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit
Jautājumi un atbildes Jautājumi šeit…
Iepirkuma rezultāts  Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button