KonkursiPārvaldes jaunumiUzņēmējdarbība

GRANTU KONKURSS 2020

Grants – konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebalgas novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.
Maksimāli pieļaujamā granta intensitāte ir 90% no konkursa pieteikumā norādītajām atbalstāmajām izmaksām.
Vienam granta pretendentam noteiktais maksimāli pieļaujamais grants nepārsniedz 2000,00 eiro. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums ir vismaz 8000.
Pieteikumi Grantu konkursam jāiesniedz līdz 2020. gada 3. jūlija plkst. 14.00, pieteikuma elektroniskai versijai jābūt iesūtītai līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas (3. jūlijs) plkst. 23:59.
Konkursa pieteikuma oriģināls iesniedzams pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu brīdī, kad tiek iesniegts pieteikuma oriģināls.
Pieteikuma elektroniskā versija vai elektroniskais dokuments iesniedzams, sūtot to e-pastā uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv. E-pasta vēstules tēmā jānorāda “Pieteikums grantu konkursam” un satura tekstā – pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju – tālr. 28349103, lelde.burdaja@vecpiebalga.lv

Saistītie raksti

Back to top button