Konkursi

GRANTU KONKURSS

Grants – konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebalgas novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.
Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2019.gadā EUR 8000, Vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz EUR 2000.

Pieteikumi iesniedzami no 13.maija līdz 12. jūnijam plkst. 16.00 (ar norādi “Grantu konkursam”)  Vecpiebalgas novada pašvaldības administratoram Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122 vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv saskaņā ar konkursa nolikumu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāju Sandru Straupi pa tālruni: 22033401 vai rakstot uz e-pastu: sandra.straupe@vecpiebalga.lv.

Saistītie raksti

Back to top button

Close