Uzņēmējdarbība

IESPĒJA PIETEIKTIES ATBALSTAM INOVĀCIJU UN JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDEI LAUKSAIMNIECĪBĀ

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 1. novembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.
Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.
Plašākā informācija par atbalsta pasākuma nosacījumiem, iesnieguma veidlapa un cita informācija pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Saistītie raksti

Back to top button