Uzņēmējdarbība

IESPĒJA UZŅĒMĪGAJĀM SIEVIETĒM PIETEIKTIES PRAKTISKI IZGLĪTOJOŠAM, UZŅĒMĒJDARBĪBU VEICINOŠAM PASĀKUMU CIKLAM

Jau septembrī Āraišu biedrība sadarbībā Urbāna fondu izglītībai un zinātnei uzsāks līdz šim nebijuša projekta realizāciju ar mērķi veicināt sieviešu uzņēmējdarbību un līdz ar to sekmēt arī Cēsu apkārtējās lauku teritorijas attīstību.
Projekta „Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai” ietvaros paredzēts realizēt interaktīvu pasākumu sēriju, kas Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu, Raiskuma un Vaives pagastu topošajām un esošajām uzņēmējām piedāvās atbalstu un sniegs iespēju pilnveidot praktiskas iemaņas biznesa ideju attīstībā. Pasākumu sērija sastāvēs no 3 pilnu dienu apmācībām Drabešu jaunajā pamatskolā, vienu reizi mēnesī nodrošinot lekcijas un praktiskas nodarbības kouču jeb izaugsmes treneru un biznesa mentoru vadībā. Tiks nodrošinātas arī individuālas koučinga sesijas, kā arī projekta laikā darbosies jauno uzņēmēju atbalsta platforma digitālajā vidē.
Kopā ar pieredzes bagātiem ekspertiem topošās un jau esošās uzņēmējas mācīsies saskatīt plašākas uzņēmējdarbības attīstības, kā arī vietējās teritorijas, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla izmantošanas iespējas, efektīvi noteikt mērķus un izstrādāt plānu to sasniegšanai.
Pasākuma laikā uzņēmīgās sievietes mijiedarbosies ar citām uzņēmējām – veicinot savstarpēju atbalstu, jaunu kontaktu veidošanos, labākās prakses pārņemšanu, jaunu risinājumu radīšanu, gūstot iedvesmu savu ieceru realizēšanai. Tiek paredzēts, ka minētais projekts būs kā pamats uzņēmējdarbību atbalstošas vides jeb platformas radīšanai, kas sekmēs jaunu ideju un kopprojektu attīstību arī nākotnē.
Ja arī Tev ir vēlēšanās piedalīties šajā pasākumā, vairāk informācijas un pieteikšanās anketu meklē šeit: http://www.upfoundation.io/projekti/sievietem/
Pieteikšanās līdz 23.septembrim.
Papildus informāciju vari saņemt pie projekta vadītājas Ineses Kukles (tālr: 29119797, e-pasts: urbana.fonds@gmail.com)
Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projektu līdzfinansē Amatas novada dome.
Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Saistītie raksti

Back to top button