Uzņēmējdarbība

INFORMĀCIJA MĀJRAŽOTĀJIEM PAR IELU TIRDZNIECĪBU CĒSU VECPILSĒTĀ

Cēsu novada būvvalde saskaņojusi individuālās ielu tirdzniecības vietu izvietojumu Cēsu vecpilsētā decembrim. Kopā 19 vietas (10 vietas Rīgas ielā (elektrība nav pieejama), 9 vietas Rožu laukuma teritorijā (pieejama elektrība)) .
Pieteikties individuālajām ielu tirdzniecības vietām var Cēsu novada amatnieki un mājražotāji, kuri realizē pašu ražoto/radīto produkciju atbilstoši Cēsu vecpilsētas raksturīgajai noskaņai, svētku tematikai.
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”, pieteikties tirdzniecības atļauju saņemšanai ielu tirdzniecībai vecpilsētā no 29.novembra līdz 19.decembrim (ieskaitot) var, iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā – iesniegums jāiesniedz p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, nosūtot uz e-pastu cesis@cesis.lv (sk. Pielikumā);
Atbildīgais speciālists iesniegumus izskata un apstrādā saņemšanas secībā. Ja norādītajā periodā ielu tirdzniecības vietas jau ir aizņemtas, var tikt piedāvāta cita vieta vai laiks, vai nosūtīts atteikums;
Ja sortiments ir atbilstošs un iesniegums apstiprināts, tad tiek nosūtīts rēķins par pašvaldības nodevu saskaņā ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem “Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā”;
Pēc maksājuma saņemšanas tiek izsniegta tirdzniecības atļauja, norādot konkrētu tirdzniecības vietu un laiku.

Saistītie raksti

Back to top button