ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Informācija par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes ciemā”

Informācija par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes ciemā”


2009.gada 27.oktobrī  Vecpiebalgas  novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes ciemā”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 287 390 LVL, no tā ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 244 281.50 LVL, valsts budžeta līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 28 739.00 LVL.
Īstenojot projekta aktivitātes Taurenes ciemā tiks rekonstruētas artēziskās akas, uzbūvēta ūdens attīrīšanas stacija, otrā pacēluma sūkņu stacija un pazemes ūdens rezervuārs, tiks renovēts ūdens apgādes tīkls 1585m garumā.

2010.gada 17. augustā izsludinātā iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA „Water Ser” par projekta realizāciju par 168 916.00LVL t.sk. PVN 21%.

Projekta būvuzraudzību veiks Reinholds Slišāns SIA „Ū.K.A” par summu 3 378.32 LVL t.sk. PVN 21%, bet autoruzraudzību Gatis Apīnis SIA „Santilts” par kopējo summu 3 378.00 LVL t.sk. PVN 21%.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir pieci mēneši.

Saistītie raksti

Back to top button