ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

INVENTĀRA IEGĀDE MĀCĪBU PRIEKŠMETA “SPORTS” VALSTS STANDARTA REALIZĀCIJAI VECPIEBALGAS NOVADA SKOLĀS

2013.gada 9.jūlijā Vecpiebalgas novada pašvaldība un LR Izglītības un zinātnes ministrija paraksīja līgumu par projekta „Inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai Vecpiebalgas novada skolās” īstenošanu.

Projekta vispārējais mērķis ir mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegāde, lai sekmētu izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju un pamatprasmju attīstīšanu, veicinātu skolēnos vēlmi iesaistīties daudzveidīgās, sistemātiskās un interesantās fiziskās sporta aktivitātēs, gūstot pozitīvas emocijas. Projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs, kas sekmēs interesantāk un daudzveidīgāk apgūt dažādu individuālo un komandu sporta veidu pamatprasmes un dos iespēju skolēniem slēpot. Košs un mūsdienīgs inventārs veicinās skolēnu interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu.

Projekts tiks īstenots piecās Vecpiebalgas novada skolās – Vecpiebalgas un Dzērbenes vidusskolās, Skujenes, Inešu un Taurenes pamatskolās. Kopumā projekta mērķauditorija ir 600Vecpiebalgas novada  skolēni un audzēkņi.

Projekta kopējās izmaksas ir 6000,00 Ls, valsts budžeta līdzekļi – 3000,00 Ls, pašvaldības līdzfinansējums 3000,00 Ls

Saistītie raksti

Back to top button