Izsoles

Īpašuma “Ezeri” cirsmas izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajai kustamajai mantai – cirsmai īpašumā “Ezeri” Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4258 005 0081, platība 4.45 ha, pārdošanas apjoms 1207 m³ (t.sk. B 466, E 446, Ba 89, P 78, A 77, M37, Bl14) .
Izsoles sākumcena EUR 50 000.00 bez PVN. Izsoles drošības nauda EUR 5000.00 bez PVN, izsoles solis EUR 300.00.
Izsoles sākums 2021.gada 10.decembris plkst.13:00. Izsoles noslēgums 2022.gada 10.janvāris plkst.13:00.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pirms reģistrēšanās izsolei Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes kontā LV39UNLA0004011130620 jāiemaksā izsoles nodrošinājuma maksa EUR 5000.00.
Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.
Informācija par cirsmas apskati pa tālr. 26115317 (D.Slaidiņa).

Saistītie raksti

Back to top button