Izsoles

Īres tiesību izsole dzīvojamai mājai „Līdumi” Dzērbenē

2020.gada 15. aprīlī plkst. 9:30 Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 269 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,15 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 15. aprīļa plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārvaldes vadītājai vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317 Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Back to top button