ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

ĪSTENOS PROJEKTU PAR VIDEI DRAUDZĪGA DZĪVES VEIDA POPULARIZĒŠANU

Izglītības veicināšanas biedrība PARIS ir noslēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju, kas paredz īstenot projektu – “Vides dienu stafete “Zini, domā, rīkojies!””

Projekta laikā Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā, Drustu pamatskolā un Rīgas centra daiļamatu pamatskolā tiks organizētas vides dienas, veicinot videi draudzīgu dzīves veida popularizēšanu, iekļaujot tēmas: ūdens, mežs, patēriņa ieradumi. Projekta laikā tiks sagatavoti metodiskie materiāli atbilstoši projekta aktivitāšu tematiem un izplatīti projekta skolās Raunas un Vecpiebalgas novados.

Projekts noslēgsies ar kopīgu vides izglītības pasākumu, kurā dalībnieki dalīsies ar savu pieredzi.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu un bērnu izglītošanu, lai izprastu un apgūtu atbildīgu videi draudzīgu dzīvesveidu un reizē dažādotu neformālās sadarbības formas izglītības iestādēs.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Marija Grīnberga,
biedrības valdes priekšsēdētāja

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button