ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

ĪSTENOTS PROJEKTS “2CREATE, 2SEE, 2LEARN, 2ENJOY”

Šī gada vasarā jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” tika īstenots projekts „2Create, 2See, 2Learn, 2Enjoy”(līguma Nr. 07.4-14/14/05.06.2012.) Projekta vispārējais mērķis bija nezaudēt jaunatnes iniciatīvu centra „Balgas Strops” popularitāti jauniešu vidū, ejot līdzi laikam un piedāvājot jauniešiem aktuālas, saistošas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta ietvaros tika iegādāts jaunatnes iniciatīvu centram „Balgas Strops” nepieciešamais aprīkojums, lai dotu iespēju jauniešiem organizēt kvalitatīvus filmu un karaoke vakarus, kā arī mācīties filmēt un fotografēt pašiem. Lai veicinātu jauniešu veselīgu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu ārpus telpām, festivāla „Vecpiebalga atver durvis” laikā tika organizēts piecu dienu ilgs riteņbrauciens pa visiem pieciem Vecpiebalgas novada pagastiem. Lai dotu jauniešiem iespēju apgūt video veidošanas un fotografēšanas pamatus, riteņbrauciens tika filmēts un fotografēts, kā rezultātā jaunieši izveidoja filmu „Ceļojums pa Vecpiebalgas novadu”. Filma visiem interesentiem ir pieejama jauniešu centrā latviešu un angļu valodā. Kopumā filmas tapšanā piedalījās 15 Vecpiebalgas novada atsaucīgākie un izturīgākie jaunieši.

Projekta kopējās izmaksas ir 2223,11Ls. Projekts tika īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Saistītie raksti

Back to top button