ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

ĪSTENOTS PROJEKTS “FUTBOLA LAUKUMA IZVEIDE UN INVENTĀRA IEGĀDE”

Īstenots projekts „Futbola laukuma izveide un inventāra iegāde” (Nr.11-09-LL29-L413202-000004), kurš tika īstenots ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis bija veicināt veselīgu dzīvesveidu, sportu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu un atbalstīt jauniešu iniciatīvas Vecpiebalgas novadā, izveidojot futbola laukumu un iegādājoties futbolam nepieciešamo inventāru.

Projekta īstenošanas rezultātā Vecpiebalgas novada bērniem un jauniešiem ir dota iespēja kvalitatīvi trenēties mini futbola un 2.līgas futbola sacensībām un rīkot sacensības pašiem; ikvienam Vecpiebalgas novada iedzīvotājam tiek dota iespēja brīvajā laikā iesaistīties futbola aktivitātēs, popularizēt futbolu kā veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu Vecpiebalgas novadā; mazinās novada iedzīvotāju bezmērķīgi pavadīto brīvo laiku.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija 8 523.05 LVL, no kurām ELFLA finansējums – 6 392.27 LVL. Projektu līdzfinansēja Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Saistītie raksti

Back to top button