ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

ĪSTENOTS PROJEKTS “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI TAURENES PAMATSKOLAS ĒKĀ”

Vecpiebalgas novada pašvaldība īstenojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Taurenes pamatskolas ēkā” (Nr. KPFI-15.3/32) realizācijai.

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Taurenes pamatskolas ēkā” mērķis bija veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Taurenes pamatskolas ēkā, īstenojot šādas aktivitātes: ārsienu siltināšanu, ēkas plakanā jumta pārseguma siltināšanu, ēkas cokola siltināšanu, koka ārdurvju nomaiņu.

Projekta kopējās izmaksas – 191902.90 EUR, t.sk. KPFI finansējums 52.999991% no attiecināmām izmaksām – 101708.52 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 47.000009% no attiecināmām izmaksām – 90194.38

Projekta īstenošanas rezultāt sasniegts: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs 42815.52 kgCO2/gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.420962964 kgCO2/euro gadā.

Saistītie raksti

Back to top button