ProjektiPROJEKTI 2015. GADS

ĪSTENOTS PROJEKTS “PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU ATTĪSTĪBA VECPIEBALGAS NOVADĀ”

Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/018 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros īstenots projekts, kur Vecpiebalgas novada pagastos kopumā ir izveidoti un pilnveidoti vienpadsmit publiskā interneta pieejas punkti (PIPP). Vecpiebalgas novada pašvaldības adminstratīvajā ēkā un Inešu jauniešu centrā ir izveidoti jauni PIPP ar pieeju atbilstošai datortehnikai, programmatūrai, daudzfunkcionālai iekārtai un bezvadu interneta pieejas zonai. Taurenē alternatīvās aprūpes centrā „Rudiņos”, Kaivē Kaives pagasta pārvaldē un Dzērbenes sabiedriskajā centrā tiks pilnveidoti PIPP ar pieeju atbilstošai datortehnikai, programmatūrai, daudzfunkcionālai iekārtai un bezvadu interneta pieejas zonai. Vecpiebalgā kultūras namā, Tūrisma informācijas centrā, Dzērbenes pagasta pārvaldē, Dzērbenes vidusskolā, Kaives parkā un Taurenes pamatskolā papildus tiks izveidoti publiskā bezvadu interneta pieejas punkti.

Kopumā projekta ietvaros sasniegti rezultāti, kas nodrošina projekta mērķa sasniegšanu – nodrošina iedzīvotājus ar iespēju piekļūt elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, izveidojot un attīstot publiskos interneta pieejas punktus Vecpiebalgas novadā.

Projekta ieviešanas periods no 2014.gada 23.septembra līdz 2015.gada 22.martam.

Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85%

Pašvaldības līdzfinansējums – 12%

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 3%

Saistītie raksti

Back to top button