DZĒRBENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN MŪZIKAS PAMATSKOLA

Skolas adrese:

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas  pamatskola,
Dzērbene, Dzērbenes pagasts,
Cēsu novads, LV-4118
Tālr. 26336356
e-pasts: pamatskola@vecpiebalga.lv

Skolas direktors Andris Sakss

Tālrunis:  + 371 26415585
e-pasts: andris.sakss@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās 8.00-17.00

Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta

Krasta iela 2,
Taurene, Taurenes pagasts,
Cēsu novads, LV-4119

Pamatskolas aktivitātēm sekot šeit…

Back to top button