ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA


IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA

01/03/2010

Noslēgts līgums par projekta „Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu

Vecpiebalgas novada pašvaldība 2009.gada 18.decembrī noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekta „Vecpiebalgas novada pašvaldības Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu (vienošanās Nr. 2009/0346/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/603). Vecpiebalgas novada pašvaldības projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” sastāv no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem:

– 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/236 (Dzērbenes pagasta izglītības iestāžu informatizācija)
– 3DP/3.2.2.1.2/08/IPIA/VIAA/273 (Skujenes pamatskolas informatizācija)
– 3DP/3.2.2.1.2/08/IPIA/VIAA/278 (Taurenes pamatskolas informatizācija)
– 3DP/3.2.2.1.2/08/IPIA/VIAA/299 (Inešu pamatskolas informatizācija)

Projekta ietvaros Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādes tiks papildinātas ar stacionāriem un portatīviem datoriem, multimediju tehniku – interaktīvām tāfelēm un projektoriem, kā arī izglītības iestādēs attīstīti lokālo tīkli.

Projektu plānots īstenot līdz 2011.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 34 497.67 Ls, Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums – 100%

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button