ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA

01/06/2010

Projekta „Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” īstenošana

Vecpiebalgas novada pašvaldība  2010.gada 23.aprīlī noslēdza līgumu ar SIA „IntelliTech” par lokālo datortīklu infrastruktūras izbūvi projekta „Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”  ietvaros Dzērbenes vidusskolai, Taurenes un Inešu  pamatskolām. Kopējā līguma summa sastāda LVL 2478.91 t.sk. PVN 21%.

Saistītie raksti

Back to top button