IzglītībaPārvaldes jaunumi

IZM SASKAŅO DZĒRBENES UN TAURENES SKOLU REORGANIZĀCIJU

Saskaņā ar Vecpiebalgas novada domes sniegto informāciju par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes lēmumā, par Vecpiebalgas novada pamatskolas pamatizglītības programmu īstenošanas vietu noteikta Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas faktiskā adrese. Vienlaikus Vecpiebalgas novada dome apliecina, ka 2018.gada maijā veikti vairāki reorganizācijas procesā iesaistīto pušu informēšanas pasākumi, skaidrojot lēmumā veikto grozījumu nepieciešamību.

Ņemot vērā Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 31.maija lēmumu “Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 26.februāra ārkārtas sēdes lēmumā Nr.2 “Par Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju”” un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, IZM saskaņo Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju, tās apvienojot un izveidojot Vecpiebalgas novada pamatskolu.

Saskaņojumu lasīt

Saistītie raksti

Back to top button