Pašvaldības jaunumi

IZMAIŅAS KOMUNĀLO PAKALPOJUMU TARIFOS

Vecpiebalgas novada domes septembra sēdē lēma par grozījumiem komunālo pakalpojumu tarifos, taču vislielāko ažiotāžu ir izraisījis jautājums tieši par apkures tarifu. Līdzšinējais tarifs mūsu novadā bija 47,7 EUR apmērā par MWh (megavatstundu). Ņemot vērā detalizētus aprēķinus, normatīvajos aktos noteikto un domes sēdē lemto, turpmāk tarifs būs nedaudz lielāks – 50,7 EUR par MWh.

Skaidrojot lēmumu par nepieciešamību paaugstināt tarifu, gribu uzsvērt divas lietas.

Pirmkārt, nepieciešams skaidrojums pēc būtības, kāpēc bija jāmaina (šajā gadījumā jāpaaugstina) tarifs. Aprēķinot tarifu, ir jāņem vērā virkne faktoru – minimālās algas pieaugums valstī, malkas iepirkuma un elektroenerģijas cenas pieaugums, siltuma sagatavošanas un padeves iekārtu, to rezervju daļu un pakalpojumu cenu pieaugums, iekārtu nolietojums u.c. saimnieciskie izdevumi. Aprēķinot tarifu, pašvaldība stingri vadās no likuma „Par pašvaldību budžetiem” izrietošajiem noteikumiem, kas esošajos apstākļos neļauj saglabāt tarifus līdzšinējā apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto un faktu, ka apkures tarifs nav grozīts kopš 2015. gada, ir neizbēgami, ka tas sadārdzinās.

Otrkārt, ir nepieciešams skaidrot opozīcijas interpretāciju, kas pirms lēmuma izskatīšanas domē tika tendenciozi atspoguļota internetā, piedāvājot pārskatīt piemērojamos tarifus un diferencēt tos, katrā komunālajā saimniecībā (ciematā, pagastā) aprēķinot individuāli. Gribu uzsvērt, ka šāda rīcība ir vairāk nekā nekorekta un vērsta uz iedzīvotāju kārtējo naidošanu, kas jau šobrīd ir novērojama sociālajos tīklos. Nenoliedzu, ka katras komunālās saimniecības individuālie aprēķini ir atšķirīgi, kaut vai tāpēc, ka komunālās saimniecības un to apkures sistēmas mūsu pagastos ir veidojušās atšķirīgos apstākļos un laika nogriežņos, līdz ar to iedzīvotāji nav vainīgi pie tā, ka tirgus apstākļi un kurināmā, kā arī citas izmaksas šobrīd tos noliek tik dažādās situācijās. Pašvaldība analizē situāciju katrā pagastā, lai rastu risinājumus vienotam apkures tarifam, kas, ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, būtu pieņemams ikvienam novada iedzīvotājam. Mēs esam viens novads un viena pašvaldība, līdz ar to ir tikai likumsakarīgi, ka mēs nosakām vienotu izlīdzināto tarifu. Līdzīgi ir daudzās jomās arīdzan citur pašvaldībās, līdzīgi arī valstī. Kā piemēru varu minēt pašvaldību izlīdzināšanas fondu -­ ir atsevišķas pašvaldības, galvenokārt Pierīgā, kuras veic iemaksas kopīgā fondā, no kā citas pašvaldības saņem papildus finansējumu.

Komunālo pakalpojumu tarifi ar 2018.gada 1.novembri

Pakalpojuma nosaukums EUR bez PVN Mērvienība
Ūdens 0,92 EUR/m3
Kanalizācija 0,96 EUR/m3
Apkure 50,70 EUR/Mwh
Aukstā ūdens uzsildīšana apkures sezonā 3,50 EUR/m3

*Pievienotās vērtības nodoklis maksājams papildus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button